Mircea Cantor: Arch of Triumph   Chen Changwei: The Pillar of
The Twelve Symbolic Animals
  Wim Delvoye:Flatbed Trailer   Dan Graham: Curves for E.S.
 
 
 
Subodh Gupta: A Giant Leap of Faith   Huang Zhiyang:
Possessing Numerous Peaks
  Peter Kogler: Globus   Leung Mee Ping: Mirror Boat
 
 
 
Li Songhua: Untitled   Liu Jianhua:
Space Extended
  Julian Opie:3 men walking
Jennifer walking, orange
Tina walking, orange
  Tomas Saraceno:
Iridescent Planet Shanghai
 
 
 
Shen Yuan:0
  Sui Jianguo:
Dream Stone
  Pascale Marthine Tayou:
Shanghai Tree - Mikado Tree
  Xavier Veilhan:Vibration
 
 
 
Wang Guangyi: Water, East Wind, Golden Dragon   Xiang Jing: Infinite Polar   Zhang Huan: Hehe, Xiexie   Zhan Wang: Utopia Garden